Zajęcia dla rodziców z dziećmi

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

 

GORDONKI”

(OD 2  MIESIĄCA DO 2 ROKU ŻYCIA)

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA MALUSZKÓW

WG TEORII UCZENIA SIĘ MUZYKI E.E.  GORDONA

 

Zajęcia gordonowskie są unikalną, niedocenianą koncepcją nauki muzyki, w której swoboda wypowiedzi dziecka przekłada się na jego prawidłowy rozwój w zakresie rozwoju słuchu muzycznego, rozwoju małej i dużej motoryki, rozwoju zdolności językowych, rozwoju logicznego myślenia, a także rozwinięciu pozytywnych relacji społecznych.

Twórcą Teorii uczenia się muzyki jest amerykański muzyk jazzowy, pedagog i psycholog muzyki Edwin E. Gordon (1927-2015), który zajmował się badaniem rozwoju muzycznego niemowląt i małych dzieci.Jego nadrzędnym celem było uświadomienie zarówno nauczycielom muzyki, jak i rodzicom, że muzyka jest potrzebna, może być rozumiana na miarę każdej osoby oraz wprowadza do życia człowieka więcej znaczenia.

Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, dzieciom towarzyszą rodzice. Podstawę zajęć stanowi praca głosem – sylabizowanie i rytmizowanie, zróżnicowane pod względem tonalnym i rytmicznym, improwizacja oraz ruch. Zajęcia przebiegają prawie zupełnie bez użycia słów oraz nagrań.

Podczas zajęć używamy żywych instrumentów np. fortepian, skrzypce, flet, instrumenty perkusyjne.

Gordonki są nie tylko okazją do uzyskania solidnych podstaw przed formalnym kształceniem, ale także do wzmocnienia więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem.  

 

ZAJĘCIA MAJĄ NA CELU:

  • rozwój zdolności muzycznych

  • kształtowanie języka muzycznego

  • wszechstronny rozwój dziecka

  • stymulacja mózgu dziecka (lepszy start do płynnego mówienia)

  • poprawa motoryki

  • doskonalenie koncentracji oraz pozytywnych relacji społecznych

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący: Aleksandra Ratajczyk

 

 

 

ZAJĘCIA STYMULACJI SENSORYCZNEJ

 

POMYSŁY NA ZMYSŁY”

ZAJĘCIA POBUDZAJĄCE ZMYSŁY DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI

MŁODSZA GRUPA- OD 0,5 DO 1,5 LAT     STARSZA GUPA – OD 1,5 DO 3 LAT

 

Ciekawe pomysły na wspólne zabawy razem z dziećmi z elementami zabaw plastycznych, sensorycznych oraz ruchowych.

Na zajęciach dzieci poznają różne faktury, tekstury oraz całą paletę ekologicznych barw.

Dzieci razem z rodzicami tworzą różne masy, jadalne eko-farby i ciekawe konsystencje (do zabawy wykorzystujemy wyłącznie produkty spożywcze).

Podczas zabaw ruchowych korzystamy z mnóstwa atrakcji (basenu z piłeczkami, kręcącej huśtawki , równoważni dla najmłodszych, piłek dużych i małych).

 

ZAJĘCIA MAJĄ NA CELU:

  • pogłębianie u dzieci świadomości własnego ciała i przestrzeni oraz wzmacnianie więzi rodzica z dzieckiem.
  • poznawanie świata zmysłami poprzez zabawy sensoryczne, do których inspiracją będzie metoda Integracji Sensorycznej i Zabawy Fundamentalne oraz przedmioty z naszego codziennego otoczenia: piasek, ziarenka, groch, kasza, mąka, galaretka, piórka, gąbki itp.
  • doskonalenie umiejętności stawiania pierwszych kroków poprzez zabawy na dużą motorykę i zmysł równowagi z wykorzystaniem muzyki, toru przeszkód , tuneli piłek i innych ciekawych rekwizytów.
  • stymulowanie rozwoju językowego dzieci przez zabawy paluszkowe i wyliczanki

Czas trwania: 30 minut

Prowadzący: Anna Luba

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA