Zajęcia dla dzieci

 

 

BALET DLA DZIECI

„BALETOWE OPOWIEŚCI”

 

Początek zajęć stanowi krótka opowieść dotycząca treści baletu. Muzyka baletowa ilustruje postacie i wydarzenia z opowieści. Następnie dzieci próbują wyrazić charakter muzyki poprzez taniec.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość rozwijania naturalnej i spontanicznej potrzeby ruchu w harmonii z muzyką klasyczną.

Ćwiczenia pomagają im zwiększyć, panowanie nad własnym ciałem oraz nadać ruchom lekkości, płynności i wdzięku.

Elementy tańca łączone są w małe etiudy taneczne i układy choreograficzne. Dzieci mogą przenieść się do magicznego świata baletu, rozwijając swą wyobraźnię.

 

KORZYŚCI Z ZAJĘĆ:

 • rozbudzenie zamiłowania do tańca, uwrażliwienie na muzykę
 •  rozbudzenie potrzeby estetyki i dbałości o wygląd
 • rozbudzenie wyobraźni dziecka
 •  nauka wdzięku i gracji w poruszaniu
 •  kształtowanie prawidłowej postawy
 • wzmacnianie mięśni, rozciąganie ścięgien

 Czas trwania: 35 minut

Prowadzący: Paulina Tomkalska

 

 

 

ZAJĘCIA STYMULACJI SENSORYCZNEJ POMYSŁY NA ZMYSŁY”

ZAJĘCIA POBUDZAJĄCE ZMYSŁY DLA DZIECI Z OPIEKUNAMI

MŁODSZA GRUPA- OD 0,5 DO 1,5 LAT     STARSZA GUPA – OD 1,5 DO 3 LAT

 

Ciekawe pomysły na wspólne zabawy razem z dziećmi z elementami zabaw plastycznych, sensorycznych oraz ruchowych.

Na zajęciach dzieci poznają różne faktury, tekstury oraz całą paletę ekologicznych barw.

Dzieci razem z rodzicami tworzą różne masy, jadalne eko-farby i ciekawe konsystencje (do zabawy wykorzystujemy wyłącznie produkty spożywcze).

Podczas zabaw ruchowych korzystamy z mnóstwa atrakcji (basenu z piłeczkami, kręcącej huśtawki , równoważni dla najmłodszych, piłek dużych i małych).

ZAJĘCIA MAJĄ NA CELU:

 • pogłębianie u dzieci świadomości własnego ciała i przestrzeni oraz wzmacnianie więzi rodzica z dzieckiem.
 • poznawanie świata zmysłami poprzez zabawy sensoryczne, do których inspiracją będzie metoda Integracji Sensorycznej i Zabawy Fundamentalne oraz przedmioty z naszego codziennego otoczenia: piasek, ziarenka, groch, kasza, mąka, galaretka, piórka, gąbki itp.
 • doskonalenie umiejętności stawiania pierwszych kroków poprzez zabawy na dużą motorykę i zmysł równowagi z wykorzystaniem muzyki, toru przeszkód , tuneli piłek i innych ciekawych rekwizytów.
 • stymulowanie rozwoju językowego dzieci przez zabawy paluszkowe i wyliczanki

Czas trwania: 30 minut

Prowadzący: Anna Luba

 

 

EKSPERYMENTY DLA DZIECI

"RADOSNY NAUKOWIEC"

Celem zajęć jest zaciekawienie dziecka nauką za pomocą eksperymentów, aktywności opartych na zmysłach oraz zawierających nowe elementy tajemniczej i fascynującej zabawy. Co tydzień proponujemy dzieciom różnorodne tematy zajęć dotyczące otaczającego świata, zjawisk przyrodniczych, chemicznych oraz fizycznych. Eksperymenty, doświadczenia i zmysły są najlepszymi nauczycielami dla dzieci. Kreatywne zajęcia w małych grupach prowadzi nauczyciel biolog- pedagog. Przywiązujemy szczególną uwagę do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika zajęć. Zajęcia są połączone z zabawi, umożliwiającymi dziecku coś poczuć, dotknąć, zobaczyć, usłyszeć. Emocje związane z eksperymentami pozwalają w łatwy i twórczy sposób przyswoić wiedzę i rozbudzić kreatywność w najmłodszych. Zapewniamy dzieciom kompetentnego prowadzącego, twórczą i przyjemną atmosferę oraz wszelkie materiały i narzędzia. Mali naukowcy przy pomocy bezpiecznych odczynników i sprzętu do majsterkowania pod czujnym okiem doświadczonego nauczyciela mają możliwość odkrywania praw przyrody, chemii i fizyki oraz poznać magię nauki z udziałem zabawy.

Zajęcia mają na celu:

 • próbę rozbudzenia zainteresowania dziedzinami ścisłymi
 • odkrywanie zagadek otaczającego świata
 • pobudzenia aspiracji twórczych i poznawczych u dzieci

Czas trwania: 35 min.

Prowadząca: Luiza Szklarczyk

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI

"PRZEDSZKOLE I PIŁKA"

Adresatami programu „Przedszkole i piłka” w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć „Przedszkole i Piłka” jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Program zajęć jest logicznie ułożony - od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród przedszkolaków.


 

Głównym celem programu „Przedszkole i Piłka” jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

 

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,

 • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,

 • ukulturalnianie fizyczne dziecka

 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,

 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,

 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.


 


 

CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę,

 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej,

 • radzenie sobie z konfliktami,

 • uświadomienie dzieciom ich możliwości,

 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw,

 • kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej,

 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka,

 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,

 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości,

 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki

 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną,

 • wszechstronne rozwijanie osobowości,

 • rozwijanie tolerancji wobec innych osób,

 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play,

 • poszanowanie cudzego mienia.

Program jest realizowany w wymiarze jednych zajęć tygodniowo w grupach maksymalnie 12-osobowych. Czas trwania zajęć jednej grupy to 35 min., choć w przypadku dzieci w wieku trzech lat realizujemy także zajęcia krótsze. Realizacja jednego cyklu programu zajmuje minimum dziewięć z dwunastu miesięcy. Realizacja całości programu zajmuje minimum trzy, a kompleksowo cztery lata.

Program „Przedszkole i piłka” przeznaczony jest dla przedszkolaków. Realizowany jest przez wykwalifikowanych instruktorów Przedszkoliada.pl, czasem także w towarzystwie zaproszonych gości (sportowców w roli autorytetów dzieci).

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK”:

 • wie, jaki wpływ na jego organizm ma ruch.

 • wie, ile czasu potrzeba, by stać się sprawnym.

 • potrafi sprawić, aby ćwiczenia stały się nawykiem.

 • zna różnego rodzaju ćwiczenia z piłkami.

 • zna różne formy gier i zabaw grupowych.

 • posiada umiejętność czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru.

 • zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do otoczenia.

 • wie jak bezpiecznie zachować się w czasie zajęć ruchowych.

 • rozumie, na czym polega dobre komunikowanie się i współpraca z innymi.

 • rozróżnia piłki względem dyscypliny sportu z zakresu dyscyplin składających się na program zajęć.

 • wie gdzie mieszka Kangur, jakie jest jego środowisko i jak się porusza.

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA