Regulamin klubu Art Of Fitness

 
REGULAMIN KLUBU 
ART OF FITNESS
 
 
1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Na terenie klubu mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć oraz osoby towarzyszące np. opiekunowie nieletnich uczestniczących w zajęciach.

3. Każda osoba wykupująca karnet wstępu lub opłacająca jednorazowe wejście na zajęcia, zobowiązana jest do posiadania aktualnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do uczestnictwa w zajęciach

4. Klub Art Of Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu, a wynikające ze złego stanu zdrowia zaistniałego przed zajęciami

5. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń trenera/instruktora.

6. Klub Art Of Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu.

7. Wstęp na sale ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym.

8. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

9. Karnet wstępu jest imienny, ważny przez 4 tygodnie. Nie można odstępować go osobom trzecim. Klub Art Of Fitness nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet wstępu oraz nie przenosi niewykorzystanych wejść na następny miesiąc.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Wszelkie uszkodzenia oraz awarie powinny być natychmiast zgłaszane do osoby prowadzącej zajęcia.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscach ogólnie dostępnych dla wszystkich uczestników zajęć.

12. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabronione jest wnoszenie do klubu szklanych przedmiotów.

13. Zabronione jest wprowadzanie do klubu jakichkolwiek zwierząt.

14. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zmian wysokości opłat, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników zajęć.